Toezicht +

Axza toezichthouders houden toezicht op de naleving van wetten en regels, de vlotheid van het verloop van iets of de veiligheid.

De Toezichthouder is gastheer/ gastvrouw. Bij onveilig geachte situaties zal -klantvriendelijk  doch adequaat- ingegrepen moeten worden. Collega´s zullen -naar buiten toe in bescherming  genomen worden. Directie en/of management zal tijdig -volgens wettelijke voorschriften- op de  hoogte worden gebracht worden van vermeende onjuistheden en/of onvolkomenheden. Het is  een wettelijke plicht van de Toezichthouder dat de veiligheid, kwaliteit, hygiëne, normen en  waarden in acht worden gehouden  conform de afspraken in het Toezicht- en Calamiteitenplan.

Axza toezichthouders zijn mensen die actiever betrokken zijn:

  • Specifieke kennis.
  • Nuttige ervaring.
  • Professionele rolopvatting.
  • Aanvullend netwerk.

Axza toezichthouders heeft in tegenstelling tot een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA), geen opsporingsbevoegdheden, maar is wel in staat op te treden tegen kleine ergernissen.