Observatie +

Observatie van personen of objecten.

Soms kan men alleen achter de waarheid komen door middel van het volgen van personen of objecten. Observaties dienen voornamelijk om bewijslast te vergaren.
Na een inventarisatie van de casus wordt de strategie bepaald.

Axza Observatie +, het systematisch en onopvallend gadeslaan van personen, objecten of situaties met de bedoeling om gedragingen, al dan niet in strijd met interne regelgeving van uw onderneming, of betrekking hebbend op strafbare feiten, op te sporen dan wel te voorkomen.

Een belangrijk deel van de werkzaamheden van Axza Observatie + bestaat uit het observeren van personen, situaties, panden, woningen, goederen of voertuigen.

Dit alles vindt plaats binnen het kader van de wet Bescherming Persoonsgegevens.

Axza Observaties onderscheiden zich in:

  • Statische observaties
    Bij een statische observatie worden vaak verborgen camera´s geplaatst. Statische observatie gebeurt vaak vanuit één of meerdere vaste objecten, van waaruit een subject bestaande uit een of meerdere personen of een object bekeken wordt.
  • Dynamische observaties
    Bij een dynamische observatie wordt het object bestaande uit een persoon of een artikel gevolgd, te voet of per vervoermiddel, zoals auto (of bestelbusje).
  • Preventieve observaties
    Bij een preventieve observatie wordt de persoon of het object geobserveerd vóór vertrek bijvoorbeeld naar het werk of bij een object vóór vertrek naar de klant. Hierdoor kunnen verdachte personen of gebeurtenissen vroegtijdig worden waargenomen. Preventieve observaties kunnen, om bepaalde strafbare feiten te voorkomen, van grote waarde zijn in bedreigende situaties en helpen bij het bewijzen van strafbare feiten.

Verder kunnen preventieve observaties worden gebruikt om persoonsbeveiligers te ondersteunen door hen te voorzien van up to date informatie. Daarnaast kunnen preventieve observaties uitstekend van pas komen bij transport van geld, goederen en personen.

Voor meer informatie over dit product is het zinvol om contact met ons op te nemen.