Incassowet

Incassowet:
Op 1 juli 2012 is de incassowet ingevoerd Deze wet heeft tot doel (particuliere) schuldenaars te beschermen tegen (te) hoge kosten van incasso.

Een aantal zaken zijn voor u van GROOT BELANG mocht uw vordering uiteindelijk niet door uw debiteur worden betaald.

Vanaf 1 juli 2012 hoeft u volgens de wet uw cliënt nog maar eenmaal aan te manen na de vervaldatum van de betalingstermijn. In deze laatste aanmaningsbrief bent u verplicht uw (particuliere) debiteur op de hoogte te brengen van de incassokosten die Axza Incasso in rekening brengt.

Een voorbeeld van deze “14 dagen aanmaningsbrief “ treft u aan op onze site. Deze kunt u downloaden. Wij verzoeken u vriendelijk een kopie van deze brief te uploaden indien u een vordering aan  Axza Incasso uit handen geeft. Zo weten wij dat uw vordering rechtsgeldig is.

Eenmaal incassokosten.
Als u afwijkende incassokosten wenst te berekenen voordat u de vordering uit handen geeft dient u dit vanaf

1 juli expliciet in uw voorwaarden te hebben opgenomen. Dit geldt voor vorderingen business to business.
Voor vorderingen op particulieren mag slechts eenmaal incassokosten (ook als u ze aanmaningskosten, administratiekosten etc. noemt) worden berekend volgens onderstaande incassokosten staffel.

Wij adviseren u een check uit te laten voeren op uw algemene voorwaarden of deze op het gebied van betalingen up to date zijn.
Wij bieden u de mogelijkheid voor € 75,– uw voorwaarden te laten checken.
Mochten wij tot de conclusie komen dat uw voorwaarden dienen te worden aangepast, zullen wij in overleg met onze samenwerkende jurist komen tot een passend voorstel.

Incassokosten Staffel:

Hoofdsom percentage ten hoogste vergoeding incassokosten
over de eerste € 2500 15% Minimum € 40
over de volgende € 2500 10%
over de volgende € 5000 5%
over de volgende € 190.000 1%
over het meerdere 0,5% Maximum € 6775