Bemiddeling

Axza Algemene bemiddeling:
Conflictbemiddeling of mediation is een interventie van een bemiddelaar om twee of meer personen, partijen of groepen die een geschil hebben met elkaar in gesprek te brengen teneinde onderling tot een oplossing te komen.

Bemiddeling is vooral nuttig als de communicatie verstoord is, als rechtstreekse onderhandeling tussen de partijen belemmerd wordt door een wederzijds gebrek aan vertrouwen, of als er sprake is van een escalatie.

Bemiddeling kan zelfs werken als één van beide partijen zo kwaad of beledigd is, dat hij weigert nog langer met de andere partij te praten. Bemiddeling het gezamenlijk door partijen zelf oplossen van een geschil is met behulp van een neutrale derde, de bemiddelaar.

Axza Bemiddeling voor o.a.:

  • Ruzies;
  • Overlast;
  • Conflicten.